หมวดหมู่: งานราชการ

หางานราชการ

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 54 อัตรา

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 54 อัตร […]

Read More
งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,หางานราชการ

คปภ.เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 70 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน […]

Read More
งานราชการ,หางานราชการ

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 33 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 […]

Read More
งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 9 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำ […]

Read More
งานราชการ

งานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 9 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเ […]

Read More
หางานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 32 อัตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้าร […]

Read More
หางานราชการ

งานราชการ กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 11 อัตรา

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ […]

Read More
หางานราชการ,งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง […]

Read More
หางานราชการ,งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561,สอบครู

งานราชการ กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจ […]

Read More
หางานราชการ,งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561

งานราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 11 อัตรา

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครส […]

Read More