138 views
สอบครู

กศน.มุกดาหาร รับพนง.ครูกศน.ตำบลและพนง.นักวิชาการศึกษา 5 อัตรา (สมัคร9-15 มีนาคม 2561)

งานราชการ

กศน.มุกดาหาร รับพนง.ครูกศน.ตำบลและพนง.นักวิชาการศึกษา 5 อัตรา  ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา
2) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) บุคคลทั่วไป จะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่ก.ค.ศ.รับรอง
2) กรณีบุคลที่เป็นลูกจ้าง/จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ตามระเบียบพัสดุ) ของสำนักงาน กศน., สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ที่รับเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนและยังปฏิบัติงานอยู่ในวันที่รับสมัคร และมีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล และจะต้องมี
1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
3) มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.

การรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ติดต่อรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *