สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญตรีทุกสาขา 6 อัตรา

3 เดือน ago thepupe169 0

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิกฤติ ปี 2561

ตำแหน่งที่รับสมัครครูผู้สอน งบประมาณ งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  ปี 2561
อัตราว่าง 6 อัตรา ในสาขาวิชาเอกทั่วไป
ค่าตอบแทน 15,000.- บาท /เดือน
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร (ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ)

การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 – 4 ธันวาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารประกอบการสมัครสอบไฟล์แนบ