มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดสอบพนักงานราชการตำแหน่งสถาปนิก

3 เดือน ago thepupe169 0

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างสายสนับสนุน ครั้ง 5/2560

ตำแหน่ง : สถาปนิกชื่อตำแหน่ง : สถาปนิก

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีราย

ละเอียดวุฒิ : อัตราค่าจ้าง 11,810 บาท ค่าครองชีพ 3,190 บาท เงินเพิ่มวิชาชีพ 3,000 บาท สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บุคลากรประจำมาหวิทยาลัย

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ

1.วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 100 คะแนน

2.วิชาความรู้เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ 100 คะแนน

3.สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวม 250 คะแนน

ทักษะ/สมรรถนะ : มีความรู้เกี่ยวกับระบบราช

 

เปิดรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได่ตังแต่ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เอกประกอบการสมัครสอบ- ไฟล์แนบ