44 views
โรงเรียนตามฝันแม่ใจ รับสมัครครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ บัดนี้ 22ก ค 61

โรงเรียนตามฝันแม่ใจ รับสมัครครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ บัดนี้- 22 กรกฎาคม 2561

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา เปิดการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จึงดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้  ครูผู้สอนวิชาเอก

คณิตศาสตร์ หรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เพศชาย หรือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้ ความสามารถหรือประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ และไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นเพราะกระทำผิดวินัย

5. ผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนวิชาทหารจบชั้นปีที่ 3

6. หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม  2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ วันที่  23 กรกฎาคม  2561 (เวลา 9.00 น.)

สนใจติดต่อ: 054-070277  ห้องธุรการโรงเรียนตามฝันแม่ใจ (เวลาราชการ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ      091-4790787  ครูปิยธิดา โรงเรียนเปิดสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่อยู่ 277 หมู่ 9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130  โทร 054-070277

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ,ใบแสดงผลการเรียน

2. สำเนาบัตรประชาชน    จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการคัดเลือกทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ใบสำคัญการสมรส ,ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลจำนวน 1 ฉบับ

7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน       จำนวน 1 รูป    ขนาด 1 นิ้ว – 1.5 นิ้ว   จำนวน 1 ฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *