151 views

อบจ.กระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 16 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-1ก.ค.2561

ครูอัตราจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

โดยมีรายละเอียดดังนี้

อบจ.กระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 16 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-1ก.ค.2561

1) ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน 16 อัตรา ดังนี้
1.1) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
1.2) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา
1.3) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
1.4) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา
1.5) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
1.6) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.7) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.8) ผู้ช่วยครู สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
1.9) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
1.10) ผู้ช่วยครู สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) จำนวน 4 อัตรา
1.11) ผู้ช่วยครูสาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

2) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือในวันสมัคร ผู้สมัครในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาระบุว่าวิชานั้น เป็นทางสาขาวิชา หรือสาขาวิชาเอก ตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชา ที่จะสรรหาและเลือกสรร แนบท้ายประกาศนี้ (ภาค ผนวก ข)
2.2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบติหน้าที่การสอน และยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
2.3) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3) การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกะบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่: หมู่ 7 บ้านพักหัวหน้าส่วนโยธา 203/2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ 81000
โทรศัพท์: 075 627 111

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : อบจ.กระบี่ เปิดสอบผู้ช่วยครู 16 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้-1ก.ค.2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *