มจร.ยกเลิกเอ็มโอยูกกต.ลบข้อครหาอิงการเมือง

3 เดือน ago thepupe169 0

พระพรหมบัณฑิต รายงานมส. แจงกรณีเอ็มโอยูกกต.ไม่ได้อิงการเมืองทำงานวิชาการ พร้อมดำเนินการยกเลิกความร่วมมือแล้ว เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

วันนี้(20 พ.ย.)นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกพศ. กล่าวภายหลังประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ตามที่มีการแสวิภาควิจารณ์กรณีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) อาจจะมีผลไปเชื่อมโยงกับการเมืองนั้น พระพรหมบัณฑิต อธิการมจร. ในฐานะกรรมการมส.ได้รายงานให้มส.รับทราบในเรื่องดังกล่าว โดยการลงนามนั้นเป็นความร่วมมือทางวิชาการเท่านั้น และไม่ได้ละเมิดคำสั่งเจ้าคณะปกครองแต่อย่างใด แต่เมื่อมีเกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทางมจร.ไดเดำเนินการยกเลิกความร่วมมือหรือเอ็มโอยูกับกกต.แล้ว เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และไม่ให้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์อีก

แหล่งที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/611230