117 views
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา วันที่ 4 มิถุนายน -15 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา วันที่ 4 มิถุนายน -15 มิถุนายน 2561

ครูอัตราจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร อาจารย์ (2 อัตรา)
อัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 24,600 บาท,ปริญญาเอก 30,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย,หลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
3. ถ้าสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สายวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันที่เชื่อถือได้
5. มีความประพฤติเรียบร้อย กระตือรือร้น ขยัน อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. เป็นผู้มีคุณธรรม และ จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
7. ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาหรือหากมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งระดับชาติ (อยู่ในฐาน TCI) หรือในระดับนานาชาติ (Scopus หรือ ISI) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน -15 มิถุนายน 2561

ข้อมูลการติดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000   โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

เอกสารประกอบการสมัครสอบ – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา วันที่ 4 มิถุนายน -15 มิถุนายน 2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *