50 views
โรงเรียนวชิรป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สมัคร1-11 มิถุนายน 2561 ,สอบครู

โรงเรียนวชิรป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สมัคร1-11 มิถุนายน 2561

ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนวชิรป่าซาง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา สมัคร1-11 มิถุนายน 2561  ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนวชิรป่าซาง

ประกาศโรงเรียนวชิรป่าซาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน)

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขา ภาษาจีน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด มีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวชิรป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนวชิรป่าซาง
ที่อยู่: หมู่ 7 210 ตำบล นครเจดีย์ อำเภอ ป่าซาง ลำพูน 51120
โทรศัพท์: 053 555 373

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *