82 views
ิ​ด่วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา,สอบครู

ด่วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

ครูอัตราจ้าง

ด่วน โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ดังนี้
1) ครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาคณิตศาสตร์        จำนวน 1 อัตรา
2) ผู้ฝึกสอนฟุตบอล           จำนวน 3 อัตรา
3) ผู้ฝึกสอนฟุตซอล            จำนวน 1 อัตรา
4) พนักงานขับรถ                จำนวน 1 อัตรา
5) นักการภารโรง               จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.( เฉพาะวันและเวลาราชการ )
สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-316-9669 หรือ โทร. 02-316-6313 ต่อ 119
หรือทาง Facebook Fan Page : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                           จำนวน 1 ชุด
2) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                          จำนวน 1 ชุด
3) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา    จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcript )        จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาใบขับขี่รถยนต์ ( สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถ )    จำนวน 1 ชุด
6) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สามแว่น                 จำนวน 1 รูป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ( 1 อัตรา )
– อายุไม่เกิน 45 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ / ทักษะทางคณิตศาสตร์ และสามารถถ่ายทอดได้ดี
– เป็นเจ้าของภาษา ( ภาษาอังกฤษ ) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2
– อัตราเงินเดือนเป็นไปตามที่ สพฐ. กำหนด ( 30,000 – 38,000 บาท )
2) ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนฟุตบอล ( 3 อัตรา )
– เพศชาย
– จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ / ทักษะทางด้านกีฬาฟุตบอล และสามารถถ่ายทอดได้ดี
– เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี / มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นผู้ฝึกสอน
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
3) ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนฟุตซอล ( 1 อัตรา )
– เพศชาย
– จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/พลศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ / ทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอล และสามารถถ่ายทอดได้ดี
– เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี / มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นผู้ฝึกสอน
– อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
4) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ( 1 อัตรา )
– เพศชาย อายุ 20 – 55 ปี
– จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
– มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือหากมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้น คดีความผิดลหุโทษ
– อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
5) ตำแหน่ง นักการภารโรง ( 5 อัตรา )
– ชาย-หญิง อายุ 25 – 50 ปี
– จบศึกษาไม่เกินระดับ ปวช.
– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษหรือพิษสุราเรื้อรัง
– ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้น คดีความผิดลหุโทษ
– กรณีเพศชาย หากมีความสามารถด้านงานช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– กรณีเพศหญิง หากมีความสามารถด้านงานตกแต่งผ้า งานบ้าน จัดดอกไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ( 8,690 – 9,400 บาท )

พิจารณาคัดเลือก (สัมภาษณ์) ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 128 ชั้น 2 อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารร่มเกล้า โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
และลงประกาศทาง Facebook Fan Page : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โรงเรียนจะติดต่อทางโทรศัพท์อีกช่องทางหนึ่ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *