เปิดสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา

2 เดือน ago thepupe169 0

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 12,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในทุกสาขาวิชา

2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

สมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13..00-16.30 น.

เอกสารประกอบประกาศรับสมัคร – ไฟล์แนบ