107 views
สอบครู,โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา ตั้งแต่1-5พ.ค.61

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา ตั้งแต่1-5พ.ค.61

สอบครูผู้ช่วย

โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา รับสมัครครูผู้สอน 5 อัตรา ตั้งแต่1-5พ.ค.61ขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

ประกาศโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เงินพิเศษ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )เฉพาะเดือนที่มีการเรียนการสอนพิเศษ

1.2 วิชาเอกหรือกลุ่มวิชา จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
– สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษสอนระดับชั้นประถมศึกษา 1 อัตรา
– สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 อัตรา
– สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอนปลาย 1 อัตรา
– สอนวิชาเอก ภาษาจีนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 อัตรา
– สอนวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 อัตรา

คุณสมบัตรเฉพาะตำแหน่ง
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาหรือวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา
– เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
– ยินดีปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
– มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ห้องแนะแนว โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
3.2 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
ติดต่อ นายวชิรวิทย์ มาลาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 0897476564 นะครับ

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *