120 views
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา สมัคร17 23 เม ย 2561

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เปิดสอบครูอัตราจ้าง 7 อัตรา

ครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
—-
ด้วยโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและครูปฏิบัติการฯ  จำนวน 7 อัตรา อาศัยตามความหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและดำเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ครูอัตราจ้างภาษาจีน  จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บาท
2) ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุุน  จำนวน   1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 12,000 บาท
3) ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ   จำนวน  2  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 11,000 บาท
4) ครูปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียน MEP จำนวน 1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท
5) ครูปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ห้องเรียน MEP จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 10,000 บาท
6) ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และตำแหน่งอื่นๆ ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ    จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท
2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  1 อัตรา   เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท
3) เจ้าหน้าที่  ICT   จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บาท
4) เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 7,500 บาท
5) เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 7,500 บาท
6) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จำนวน  2  อัตรา   เงินเดือน ๆ ละ 6,900 บาท
7) คนสวนชาย  จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 6,900 บาท
8) นักการภารโรงหญิง จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน ๆ ละ 6,900 บาท

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคาร 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *