154 views
สอบครู,ครูอัตราจ้าง,ลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ครูอัตราจ้าง สอบครูผู้ช่วย

ประกาศโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในการสอนวิชาชีววิทยา
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 23-40 ปี
3. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีววิทยา
4. มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสมกับอาชีพครู สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
5. มีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาชีววิทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 – 6 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลาราชการ (08.30- 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมแฟ้มสะสมงาน และทดสอบสอน

2) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 35-60 ปี
3. มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสม สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
4. มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3) ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความสะอาด
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 25-45 ปี
3. มีบุคลิกและพฤติกรรมเหมาะสม สามารถปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของโรงเรียน
4. มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นพนักงานรักษาความสะอาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
1. รับสมัครระหว่างวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 – 6 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลาราชการ (08.30-16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
2. ดำเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00-12.00 น.

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 02-4183116  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) หรือ โทร 092- 0623503  ครูอรอนงค์   แก้วคำ (หัวหน้าสำนักงานบุคคล)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *