ข่าวดี! สพฐ.โอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์-คณิต “พ.ค.-ก.ย.61”

ที่ ศธ 04002/ว1735 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การโอ […]

Continue Reading