โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและ ครูอัตราจ้าง/16 อัตรา

  • thepupe169
  • 15 ส.ค. 2018
  •   ปิดความเห็น บน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและ ครูอัตราจ้าง/16 อัตรา

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และ ครูอัตราจ้าง รวม 16 อัตรา  ประกาศโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่
1) ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา (วิชาเอการศึกษาพิเศษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม วิชาเอกอุตสาหกรรม วิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือวิชาเอกทั่วไป)
ค่าตอบแทน 15,000.- บาท

2) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(โครงการคืนครูให้นักเรียน) จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000.- บาท

3) ตำแหน่งคนครัว จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000.- บาท

4) ตำแหน่งยาม จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000.- บาท

5) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000.- บาท

6) ตำแหน่งภารโรง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000.- บาท

7) ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

-ไฟล์แนบ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561 เวลา 8:30 – 16:00 น. (วันและเวลาทำการ)

โทร. 076-490842

รายละเอียดประกาศรับสมัคร-ไฟล์แนบ