โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ป.ตรีทุกสาขา

สอบครู

ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (โครงการจ้างเหมาบริการ)

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าขึ้นไป
3. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและสินทรัพย์เป็นอย่างดี
4. ร่างกายสมบูรณ์ไม่มีโรคตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2536)
5. มีวินัย ตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์
2. อำนวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะของโรงเรียนวัดราชบพิธ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการคัดเลือก
รับและยื่นใบสมัครได้ที่งานพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ
1. ประกาศรับสมัคร 3 ธันวาคม 2561
2. รับสมัคร 3 – 25 ธันวาคม 2561
3. สอบคัดเลือก 26 ธันวาคม 2561
4. ประกาศผลการคัดเลือกและทำสัญญา 27 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด – ไฟล์แนบ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of