สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครข้าราชการ จำนวน 50 ตำแหน่ง

หางานราชการ

ประชาสัมพันธ์ค่ะ จากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 (นปร.12) จำนวน 50 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 –12 มกราคม 2561

รับสมัครจากบุคคล 3 กลุ่ม :
1. ผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา *
2. บุคคลจากภาคเอกชน *
3. ข้าราชการ
(ผู้สมัคร * ไม่ต้องสอบภาค ก)

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
2. ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL / IELTS / CU-TEP (ถ้ามี)

ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/ENA_12_1.pdf

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com/
โทร 0 2141 9015 – 18 หรือ 0 2356 9999 ต่อ 8842, 8825 และ 9937

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of