โรงเรียนอนุบาลพิจิตร รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา สมัคร 1-15สิงหาคม 2561

สอบครู,ครูผู้สอน,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา สมัคร 1-15สิงหาคม 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
– อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท/คน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% ของค่าจ้างเดือนละ 397 บาท/คน
– สาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด

การรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 3 – 15 สิงหาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ที่อยู่: เลขที่ 6/1, ถนนศรีมาลา, ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร, 66000 66000
โทรศัพท์: 056 611 030

รายละเอียดประกาศรับสมัคร – ไฟล์แนบ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of