สอบครู โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เปิดสอบครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาจีน

ครูผู้สอน,สอบครู,สอบครูอัตราจ้าง,ครู

ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ด้วยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
– สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกการสอนภาษาจีน
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 3 – 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of