สพม.10 รับสมัครครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียน(ครูธุรการ)

สอบครู,ครูอัตราจ้าง,ครู,หางานครู

สพม.10 รับสมัครครูอัตราจ้างขาดแคลนขั้นวิกฤต และธุรการโรงเรียน(ครูธุรการ) ป.ตรีทุกสาขา รวม 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-22 สิงหาคม 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
– อัตราว่าง 1 อัตรา
– โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
– วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา (ความถนัดฟุตบอล)
– ค่าตอบแทน 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือทางการศึกษษ หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
1.2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ(ที่ยังไม่หมดอายุ) ออกโดยผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น และภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

2) ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
– อัตราว่าง 1 อัตรา
– โรงเรียนถาวรานุกูล
– วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเอก
–  ค่าตอบแทน 15,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.1) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชาเอก

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ระหว่างวันที่ 14-22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดประกาศรับสมัคร – ไฟล์แนบ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of