สพป.ตราด รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 47 อัตรา

สอบครู

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง ลูกจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน 47 อัตรา

2.อัตราค่าจ้างเดือน  9,000.- บาท

3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 โดยอนุโลม
2) เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ

4.การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตั้งแต่วันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

5.ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3952 2816

6.ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด –ไฟล์แนบ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of