สพป.ตรัง เขต 2 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา รับป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครู

สอบครู

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบครู มีประกาศสอบครู สพป.ตรัง เขต 2 เปิดสอบครูธุรการ 4 อัตรา รับป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องมีวุฒิครู  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 4 อัตรา ตามโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบดังนี้

1) โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ / โรงเรียนวัดควนไทร อำเภอห้วยยอด
2) โรงเรียนบ้านลำแพะ / โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย อำเภอห้วยยอด
3) โรงเรียนบ้านซา / โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม อำเภอห้วยยอด
4) โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ / โรงเรียนบ้านจิจิก / โรงเรียนบ้านทุ่งยาง อำเภอวังวิเศษ

รวม 4 อัตรา จ้างเดือนละ 15,000.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2) มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ระหว่าง วันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูลการติตด่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
359 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130
โทรศัพท์ 0 7527 2050 โทรสาร 0 7527 1076 E-Mail : smarttrang2@gmail.com

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of