สพป.ขอนแก่น เขต 5 รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 31 อัตรา สมัครวัน10-16 ธันวาคม 2561

สอบครู

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก และอัตราค่าตอบแทน
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 31 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) / ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

รายละเอียดประกาศรับสมัคร : ไฟล์แนบ

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of