กองพลทหารราบที่ 9 เปิดสอบเข้ารับราชการ 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา

หางานราชการ

กองพลทหารราบที่ 9 เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561

ประกาศกองพลทหารราบที่ 9 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกองพลทหารราบที่ 9 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 13 อัตรา และอะไหล่ 65 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เสมียน จำนวน 2 อัตรา อะไหล่ 15 อัตรา
2.ตำแหน่ง พลขับรถ จำนวน 11 อัตรา อะไหล่ 50 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยแต่กำเนิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีบุคคลิกภาพที่เหมาะสมในการรับราชการทหาร
3. ตำแหน่งเสมียน 18 – 30 ปี ตำแหน่งพลขับ 22 – 30 ปี
4. สำเร็จกการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นอย่างต่ำ
5. มีความสูง 160 ซม ขึ้นไป

การรับสมัคร
รับสมัคร ในวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 เวลา 0900 – 1500 สมัครที่ อาคารกองร้อยกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of