กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา

หางานราชการ,งานราชการ,ประกาศผลสอบ,สถานที่สอบ,รายชื่อผู้มีสิทธิ์, กพ, ตำรวจ, 2561

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา
2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 120 อัตรา
3. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา
4. นักเวชการุณย์รัศมิ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา

6. นักเวชศาสตร์การสื่อสารปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
7. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
9. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 82 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 สิงหาคม 2561 ในวันราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of