กรมดุริยางค์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก 60 อัตรา

หางานราชการ

กรมดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก จำนวน 60 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต และด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย – หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 นาย ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นชายหรือหญิงมีอายุครบ 15 – 18 ปี บริบูรณ์ (พศ. 2544 – 2547)
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
– เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ

การรับสมัครสอบ
1. ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562
2. สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.rtabs.net/ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– ระเบียบการรับสมัคร

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of